Pejabat Penolong Naib Canselor (Pembangunan & Pengurusan Fasiliti) ditubuhkan pada 16 Oktober 2014 selaras dengan penstrukturan dan pengorganisasian semula Universiti Teknikal Malaysia Melaka melalui Pekeliling Pentadbiran Bil. 29/2014. Pejabat Penolong Naib Canselor (Pembangunan & Pengurusan Fasiliti) ditubuhkan bertujuan bagi menjayakan Pelan Strategik Universiti secara khususnya di samping demi memastikan perancangan ini selaras dengan Pelan Strategik yang telah dirangka di peringkat Kementerian Pendidikan Malaysia.

lagi +

Pejabat di bawah PNCPPF
Visi
Misi
Objektif

GALERI VIDEO

APLIKASI ATAS TALIAN

ADUAN ONLINE
Email UTeM
MyKKP
eFEMS
eSWIS
ePerolehan
MyMesyuarat
SMSM
SMKB
SMF

RAKAN STRATEGIK

JKKP
NIOSH
BOMBA
MY HEALTH
JICA
PERBADANAN TEKNOLOGI HIJAU
JAS
SEDA
AEMAS
PERKESO
MBKKP

Search