Visi/Misi/Motto/Objektif/Logo/Staf

Image
Pejabat Penolong Naib Canselor (Pembangunan & Pengurusan Fasiliti) ditubuhkan pada 16 Oktober 2014 selaras dengan penstrukturan dan pengorganisasian semula Universiti Teknikal Malaysia Melaka melalui Pekeliling Pentadbiran Bil. 29/2014.  Pejabat Penolong Naib Canselor (Pembangunan & Pengurusan Fasiliti) ditubuhkan bertujuan bagi menjayakan Pelan Strategik Universiti secara khususnya di samping demi memastikan perancangan ini selaras dengan Pelan Strategik yang telah dirangka di peringkat Kementerian Pendidikan Malaysia.  Di samping itu juga, dengan penstrukturan baru ini membolehkan proses perancangan, pelaksanaan dan pengurusan sesuatu perkara dilakukan dengan lancar di samping demi mengizinkan sesuatu keputusan dibuat dengan lebih berkesan dan menyeluruh.

Pejabat Penolong Naib Canselor (Pembangunan & Pengurusan Fasiliti) diketuai oleh Y.Bhg. Prof. Madya Ts. Mohd Rahimi bin Yusoff sebagai Penolong Naib Canselor (Pembangunan & Pengurusan Fasiliti) yang dilantik berkuat kuasa 19 April 2019. Bermula pada 1 Jun 2020, Pejabat PNCPPF telah membuat Penstrukturan semula pejabat di bawahnya. Berikut adalah pejabat  di bawah seliaan Penolong Naib Canselor (Pembangunan & Pengurusan Fasiliti) iaitu :

1. Pejabat Pengurusan Fasiliti (PPF)
2. Pejabat Pengurusan Pembangunan (PPP)
3. Pejabat Keselamatan Pekerjaan dan Kelestarian Alam Sekitar (KPKA)
4. Pejabat Pengurusan Kenderaan Universiti (PPKU)
5. Pejabat Keselamatan

Di bawah Pejabat Penolong Naib Canselor (Pembangunan & Pengurusan Fasiliti) juga terdapat Pejabat Khidmat Pengurusan yang mengurus sumber manusia, kewangan, aset dan Pengurusan Kontrak dengan cekap dan sistematik bagi semua Pihak Berkuasa Universiti yang diletakkan di bawah Pejabat Penolong Naib Canselor (Pembangunan & Pengurusan Fasiliti).

VISI

Menerajui pembangunan dan pengurusan fasiliti yang kompeten berfokuskan kelestarian dan kesejahteraan sejajar dengan visi universiti

MISI

Mewujudkan pembangunan fizikal dan inftrastruktur yg holistik serta kemudahan dan perkhidmatan yang komprehensif berteraskan kemahiran dan kepakaran terkini sejajar dgn aspirasi universiti.

BAHAGIAN PNCPPF

URUS TADBIR
KONTRAK

OBJEKTIF

  • Merancang dan melaksanakan pembangunan fizikal dan infrastruktur serta kemudahan perkhidmatan yang komprehensif.
  • Merancang dan menyelaras program-program berkaitan alam sekitar dan kelestarian yang membabitkan teknologi hijau dikalangan warga universiti.
  • Menentukan keselamatan fizikal warga UTeM dan pelawat di tahap optimum.
  • Merancang dan mengurus perkhidmatan dan penyelenggaraan kenderaan universiti.
  • Memastikan keselamatan dan kesihatan warga Universiti sentiasa terjamin.
  • Mengurus sumber manusia, kewangan,aset dan pejabat dilaksana secara teratur dan sistematik.
PROFESOR MADYA TS. MOHD RAHIMI BIN YUSOFF

PROFESOR MADYA TS. MOHD RAHIMI BIN YUSOFF
PEN. NAIB CANSELOR (PEMBANGUNAN & PENG. FASILITI)
No. Tel : 062704019
Email : rahimi@utem.edu.my

PROFESOR MADYA TS. MOHD RAHIMI BIN YUSOFFPEN. NAIB CANSELOR (PEMBANGUNAN & PENG. FASILITI)
SUHAILI BINTI SALLEHUDDIN

SUHAILI BINTI SALLEHUDDIN
TIMBALAN PENDAFTAR, PNCPPF
No. Tel : 062701308
Email : suhaili@utem.edu.my

SUHAILI BINTI SALLEHUDDIN TIMBALAN PENDAFTAR
NORAZAH BINTI MOHAMED YAZID

NORAZAH BINTI MOHAMED YAZID
PENOLONG PENDAFTAR KANAN
No. Tel : 062702580
Email : norazah@utem.edu.my

NORAZAH BINTI MOHAMED YAZID PENOLONG PENDAFTAR KANAN
SR. SITI HAJAR BINTI OTHMAN

SR. SITI HAJAR BINTI OTHMAN
JURUUKUR BAHAN
No. Tel : 062701817
Email : sitihajar.othman@utem.edu.my

SR. SITI HAJAR BINTI OTHMANJURUUKUR BAHAN
WAN SHAFIQ BIN W AHMAD ZAIKI

WAN SHAFIQ BIN W AHMAD ZAIKI
JURUUKUR BAHAN
No. Tel : 062701818
Email : shafiq@utem.edu.my

WAN SHAFIQ BIN W AHMAD ZAIKIJURUUKUR BAHAN
MARIATI BINTI YEM

MARIATI BINTI YEM
PENOLONG JURUUKUR BAHAN KANAN
No. Tel : 062701812
Email : mariati@utem.edu.my

MARIATI BINTI YEMPENOLONG JURUUKUR BAHAN KANAN
NORLELA BINTI ROSNAN

NORLELA BINTI ROSNAN
PENOLONG JURUUKUR BAHAN KANAN (KUP)
No. Tel : 062701811
Email : norlela@utem.edu.my

NORLELA BINTI ROSNANPENOLONG JURUUKUR BAHAN KANAN (KUP)
MUHAMAD FAZLI BIN ABD BARRI

MUHAMAD FAZLI BIN ABD BARRI
PENOLONG JURUUKUR BAHAN
No. Tel : 062701816
Email : mfazli@utem.edu.my

MUHAMAD FAZLI BIN ABD BARRIPENOLONG JURUUKUR BAHAN
NUR NABILLAH BINTI MAT NOR

NUR NABILLAH BINTI MAT NOR
PENOLONG JURUUKUR BAHAN
No. Tel : 062701815
Email : nurnabilla@utem.edu.my

NUR NABILLAH BINTI MAT NORPENOLONG JURUUKUR BAHAN
NOR'EMYLIA BINTI MOHAMED

NOR'EMYLIA BINTI MOHAMED
SETIAUSAHA PEJABAT
No. Tel : 062704023
Email : emylia@utem.edu.my

NOR'EMYLIA BINTI MOHAMEDSETIAUSAHA PEJABAT
NORAFIZAH BINTI MD NOR

NORAFIZAH BINTI MD NOR
PEMBANTU TADBIR KANAN (KUP)
No. Tel : 062701767
Email : norafizah@utem.edu.my

NORAFIZAH BINTI MD NORPEMBANTU TADBIR KANAN (KUP)
RAZIP AFFENDY BIN ARIPIN

RAZIP AFFENDY BIN ARIPIN
PEMBANTU TADBIR KANAN (KUP)
No. Tel : 062701861
Email : razip@utem.edu.my

RAZIP AFFENDY BIN ARIPINPEMBANTU TADBIR KANAN (KUP)
NOOR MANISHA BINTI MAHAT

NOOR MANISHA BINTI MAHAT
PEMBANTU TADBIR KANAN (KUP)
No. Tel : 062704544
Email : manisha@utem.edu.my

NOOR MANISHA BINTI MAHATPEMBANTU TADBIR KANAN (KUP)
ZULRIDAH BINTI ZULKEFLE

ZULRIDAH BINTI ZULKEFLE
PENOLONG PEGAWAI TADBIR
No. Tel : 062702034
Email : zulridah@utem.edu.my

ZULRIDAH BINTI ZULKEFLEPENOLONG PEGAWAI TADBIR
SITI NURULFAIEZAH BINTI MOHD YATIM

SITI NURULFAIEZAH BINTI MOHD YATIM
PEMBANTU TADBIR
No. Tel : 062701768
Email : nurulfaiezah@utem.edu.my

SITI NURULFAIEZAH BINTI MOHD YATIMPEMBANTU TADBIR
NORDIN BIN AMAN

NORDIN BIN AMAN
PEMBANTU OPERASI
No. Tel : 062701998
Email : nordin@utem.edu.my

NORDIN BIN AMANPEMBANTU OPERASI
NUR FATEHAH BINTI ISA

NUR FATEHAH BINTI ISA
PEMBANTU AKAUNTAN
No. Tel : 062708095
Email : fatehah@utem.edu.my

NUR FATEHAH BINTI ISAPEMBANTU AKAUNTAN

Search